AVG - Voorwaarden gegevensverwerking online formulieren


Voorwaarden gegevensverwerking formulier
Contact opnemen met Tendens Tandartsen

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tendens Tandartsen streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met alle informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van uw (persoons)gegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In onze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Met het invullen van dit contactformulier laat u gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Voor het verzenden van dit online formulier dient u akkoord te gaan met de wijze waarop uw (persoons)gegevens worden verkregen en verzameld ten behoeve van uw verzoek tot het leggen van contact, dan wel de registratie voor en administratieve verwerking van uw patiëntendossier bij Tendens Tandartsen.

Bij verzending van dit online formulier bent u akkoord met de hierboven gestelde autorisatie.

Voor meer informatie, zie onze Privacyverklaring.Voorwaarden gegevensverwerking formulier
Aanmelding als nieuwe patiënt bij Tendens Tandartsen

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tendens Tandartsen streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met alle informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van uw (persoons)gegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In onze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Met het invullen van dit aanmeldingsformulier laat u gegevens bij ons achter in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Voor het verzenden van dit online formulier dient u akkoord te gaan met de wijze waarop uw (persoons)gegevens worden verkregen en verzameld ten behoeve van uw registratie voor en administratieve verwerking van uw patiëntendossier bij Tendens Tandartsen.

Bij verzending van dit online formulier bent u akkoord met de hierboven gestelde autorisatie.

Voor meer informatie, zie onze Privacyverklaring.Voorwaarden gegevensverwerking formulier
Aanmelding als patiënt na verwijzing door tandarts


Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tendens Tandartsen streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met alle informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van uw (persoons)gegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In onze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Met het invullen van dit aanmeldingsformulier laat u gegevens bij ons achter in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst.
Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Voor het verzenden van dit online formulier dient u akkoord te gaan met de wijze waarop uw (persoons)gegevens worden verkregen en verzameld ten behoeve van uw registratie voor en administratieve verwerking van uw patiëntendossier bij Tendens Tandartsen.

Bij verzending van dit online formulier bent u akkoord met de hierboven gestelde autorisatie.

Voor meer informatie, zie onze Privacyverklaring.Voorwaarden gegevensverwerking formulier
Aanmelding van patiënt door collega zorgverlener

De privacy van patiënten wordt door ons gerespecteerd. Tendens Tandartsen streeft ernaar om de privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met alle informatie die u als zorgverlener bij ons aanlevert. Bij de verwerking van (persoons)gegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In onze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met de gegevens van patiënten omgaan.

Met het invullen van dit aanmeldingsformulier laat u gegevens bij ons achter in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u namens de patiënt worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Voor het verzenden van dit online formulier dient u akkoord te gaan met de wijze waarop uw (persoons)gegevens worden verkregen en verzameld ten behoeve van uw registratie voor en administratieve verwerking van uw patiëntendossier bij Tendens Tandartsen.

Bij verzending van dit online formulier bent u akkoord met de hierboven gestelde autorisatie.

Voor meer informatie, zie onze Privacyverklaring.Voorwaarden gegevensverwerking formulier
Doorgeven van een adreswijziging e/o contactgegevens

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tendens Tandartsen streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met alle informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van uw (persoons)gegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In onze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Met het invullen van dit wijzigingsformulier laat u gegevens bij ons achter in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Voor het verzenden van dit online formulier dient u akkoord te gaan met de wijze waarop uw (persoons)gegevens worden verkregen en verzameld ten behoeve van uw registratie voor en administratieve verwerking van uw patiëntendossier bij Tendens Tandartsen.

Bij verzending van dit online formulier bent u akkoord met de hierboven gestelde autorisatie.

Voor meer informatie, zie onze Privacyverklaring.


PRIVACY VERKLARING

Hoe zit het met mijn gegevens/privacy in de tandartspraktijk?
Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt(e) een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over zijn/haar gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij zijn/haar huisarts, met zijn/haar toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer hij/zij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt.
 
Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.
 
Beveiliging van de gegevens
De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Bijvoorbeeld de mondhygiëniste, de assistent of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.
 
Bewaartermijn
De algemene bewaartermijn van de gegevens is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patiënt(e) uitgaan.
 
Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming
De patiënt(e) heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als de patiënt(e) van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan hij/zij vragen deze te corrigeren. Hij/zij kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven(aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. Hij/zij kan ook, indien hij/zij prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. De patiënt(e) behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.
 
Recht op verwijdering en vernietiging
De patiënt(e) kan vragen (een deel van) zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt(e), omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.
 
Klachten
Elke patiënt(e) heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.