Bij uw eerste bezoek aan Tendens
Tandartsen vindt een mondonderzoek
plaats, eventueel aangevuld met
specifiek röntgenonderzoek.

Tijdens het intakegesprek worden
uw vragen en wensen beantwoord
en in kaart gebracht.

Op basis hiervan wordt uw
individuele behandelplan
met kostenbegroting opgesteld.