Met een wortelkanaalbehandeling
kan een tand of kies worden behouden
en kan pijn, verkleuring of een
ontsteking worden weggenomen.

Onder goede verdoving en met
behulp van een operatiemicroscoop
wordt het inwendige van een tand
of kies schoongemaakt en opgevuld.

Bekijk voor uitgebreide
informatie de
folder.