Tendens Tandartsen is gecertificeerd
volgens de ISO9001 richtlijnen.  
De praktijk voldoet daarmee aan
vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen
voor veilige en cliënt-gerichte zorg.

Om te peilen hoe het met de kwaliteit
van de geboden mondzorg staat, laat
onze praktijk zich sinds 2015 tevens
visiteren door de KNMT: de Nederlandse
beroepsvereniging van tandartsen.

Onze tandartsen zijn aangesloten
bij het kwaliteitsregister tandartsen:
onze kennis en dienstverlening
is altijd up to date.