KNMT-visitatie: werken aan goede mondzorg!

Bij Tendens Tandartsen staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de
kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft deze praktijk zich in 2015 laten visiteren
via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT),
de beroepsvereniging van tandartsen.

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk
onder de loep en controleren zij:
of de praktijk de zaken goed organiseert;
of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;
of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.

Na afloop van een visitatie ontvangt de praktijk een rapport met
een evaluatie en aanbevelingen, waarmee de praktijk verder kan
werken aan het verbeteren van de door hen geboden kwaliteit.
Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet
u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!