Wij streven naar optimale zorgverlening.
 
Bent u niet helemaal tevreden over
een behandeling, bespreek dit dan
eerst met uw behandelaar.

Wanneer dit niet tot een bevredigend
resultaat leidt, kunt u zich wenden 
tot de klachtencommissie van de
Koninklijke Nederlandse Maatschappij
ter bevordering der Tandheelkunde.

Lees voor meer informatie
de procedure van de KNMT.