Links

Voor u als patiënt is het van
groot belang u goed te (laten)
informeren over uw mondzorg,
zowel op het gebied van preventie
als ook de vele mogelijke
behandelingen.

Via deze links verwijzen wij graag
naar verschillende interessante
tandheelkundige onderwerpen en
belangrijke tandheelkundige
instanties en verenigingen.