A.C.L. van Daelen
Restauratief Tandarts / praktijkhouder

Erkend door de Nederlands Vlaamse
Vereniging voor Restauratieve
Tandheelkunde (NVVRT).
EPA prosthodontist.
Verbonden aan het interdisciplinair
implantologieteam van de afdeling
mondziekten en kaakchirurgie
ACTA/VUmc Amsterdam.

BIG-registratie 49020544602