R.J. Tambach-Kool
tandarts

Afgestudeerd aan Academisch Centrum
Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) in 2000.
Lid van de Nederlandse Vereniging voor
Gnathologie  en Prothetische Tandheelkunde
(NVGPT).


BIG-registratie 29052991002