L.A. Voogt
tandarts
Afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Na het afstuderen is zij gaan werken in een
verwijspraktijk te Rotterdam. Daar heeft zij zich
bezig gehouden met de behandeling van tandslijtage,
implantologie en prothetiek. Haar interesse ligt in
functionele rehabilitaties. Lid van de Nederlands Vlaamse
Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde (NVVRT).

BIG-registratie 79921589502