Heeft u spoedeisende hulp
nodig tijdens openingstijden:
020 671 8916

Spoedbehandelingen voeren
we zo veel mogelijk op dezelfde
dag uit. Of we nemen nood-
maatregelen zodat u pijnvrij
bent tot de daadwerkelijke
behandeling plaatsvindt.

Voor spoedeisende hulp
buiten onze openingstijden
en in het weekend belt u het
tandarts bemiddelingsbureau:
020 303 4500
of
Tandartsspoedpraktijk.nl
0900 8602