Tendens Tandartsen hanteert de
door de Koninklijke Nederlandse
Maatschappij tot bevordering der
Tandheelkunde opgestelde
betalingsvoorwaarden voor
tandheelkundige zorg.

Deze kunt u als pdf downloaden via
KNMT betalingsvoorwaarden