Het verzenden en innen van facturen
hebben wij, net als veel andere
zorgaanbieders, uitbesteed aan Famed.

U dient deze nota te betalen binnen
de betalingstermijn die op de nota
staat.

Lees hier waarom wij u bij inschrijving
vragen om uw burgerservicenummer.

De betalingsverplichting is niet
anders dan als u de nota rechtstreeks
van de zorgaanbieder zou ontvangen.

Ga voor meer informatie naar
www.notavanfamed.nl