Het verzenden en innen van facturen
hebben wij, net als veel andere
zorgaanbieders, uitbesteed aan 
Infomedics.

U dient deze nota te betalen binnen
de betalingstermijn die op de nota
staat.

Lees hier waarom wij u bij inschrijving
vragen om uw burgerservicenummer.

Ga voor meer informatie naar
notavanfamed.nl
behandeling na 1 november 2019:
infomedics.nl