De kosten voor tandheelkundige
behandeling en eventuele
alternatieven worden vooraf met
u besproken en indien u dat wenst
wordt door ons een schriftelijke
kostenbegroting verstrekt.

Tendens Tandartsen sluit geen 
kontrakten of met zorgverzekeraars.
Dit kan gevolgen hebben voor de
hoogte van de uitkering door de 
zorgverkeraar bij behandelingen 
uit de basis- of aanvullende
verzekering. Bij twijfel, vraagt
u na bij uw zorgverzekaar.