De kosten voor tandheelkundige
behandeling en eventuele
alternatieven worden vooraf met
u besproken en indien u dat wenst
wordt door ons een schriftelijke
kostenbegroting verstrekt.