Onze declaraties zijn gebaseerd
op de landelijk vastgestelde
tarieven (zgn. UPT-codes). Deze
worden centraal vastgesteld door
de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Dat betekent dat alle tandartsen,
mondhygiƫnisten en orthodontisten
in Nederland dezelfde tarieven in
rekening brengen voor dezelfde
handelingen.

Overigens kunnen verschillende
technieken en materialen die tijdens
een behandeling gebruikt worden
wel tot een verschil in kosten leiden.
Indicatie bijkomende materiaal- en 
techniekkosten kunt u hier raadplegen.